پیشنهاد از طریق پیامک

رادیو اینترنتی آوید

منو

حنانه نژاد رمضان

((به نام حق))

من حنانه نژاد رمضان متولد اخرین ماه از اخرین فصل سالم … و ته تقاری خدا☃
و تاریخ تولدم نوزدهمین روز از دوازدهمین ماه سال هزارو سیصدوهفتادوهفت

اسمم شد حنانه ینی بخشنده و مهربان

شمال به دنیا اومدم …هنوز هم بوی پرتقال و نارنج🍊 بهترین عطره واسم و اشنا تر از هر برندی
هنوز هم صدای قطره های بارون 🌧⛈و صدای امواج دریا بهترین ارام بخشه
اما بر حسب روزگار چرخید و چرخید که توقزوین زندگی کردیم یه خانواده ی سه نفره

محصلم و درس میخونم در رشته ی
علوم انسانی

زندگی رو دوست دارم
درسته پر از بالا و پایینه اما همین پستی بلندی ها قشنگش کرده
زیبایی زندگی به متفاوت بودن دیدگاه ها نسبت به اونه

نمیخوام اسم هنرمند رو رو خودم بزارم چون گفتنش یه مسولیت میشه
اما عاشق هنرم مخصوصا
نقاشی …میشه همه ی وجودم و بهترین سرگرمیم
یه دستی هم تو نویسندگی دارم✍

عضو گروه رادیو آویدم
یه گروه پر از بهترینا
با چن تا جوون شاد و سر زنده
یه تجربه ی بی نظیر
که متن هام گه گاه خونده میشه و گوینده ی رادیو اویدم

و ازین تجربه ی فوق العاده بی نهایت خوشحالم

براتون بهترین هارو میخوام
و یه دنیا ارامش
حنانه

دسته بندی :   اعضای آوید باند

دیدگاه ها

wpdesign.ir